Waarom KPMG zich verbindt aan de Diversity & Inclusion Award

Een inclusieve en diverse werkomgeving geeft iedereen, ongeacht wie ze zijn of wat zij doen voor het bedrijf, het gevoel dat ze gelijkwaardig betrokken, gewaardeerd en ondersteund worden in ‘alle’ aspecten van het werk en de werkomgeving.

Onderzoek bewijst dat een inclusieve en diverse werkomgeving een positief effect heeft op: 1) aantrekken van diverse talent 2) retentie van medewerkers, 3) innovatie vermogen en uiteindelijk 4) financieel resultaat; Kernuitdagingen voor organisaties op dit moment en voor de komende jaren.

We zien Inclusie en diversiteit dus als sleutel aspecten om duurzaam succesvol te zijn als organisatie. Maar dat gaat niet vanzelf.

KPMG is ambitieus en zet continue stappen om een meer inclusieve en diverse context te creëren. Een inclusieve cultuur is een basisvoorwaarde voor een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om zichzelf te zijn, zich te uiten en zo vanuit hun kracht kunnen leven en werken.

We hebben recent de term ‘Equity’ toegevoegd aan onze taal en spreken nu in onze organisatie over ‘Inclusion, Diversity & Equity’. Met deze toevoeging benadrukken we dat we meer willen dan dat iedereen zich welkom voelt en diversiteit gezien en gewaardeerd wordt; we willen een organisatie zijn waar ieder individu ook echt gelijke kansen heeft. We committeren ons om drempels en bias in onze processen en systemen tegen te gaan waar we kunnen.

We hebben een team in de organisatie dat zich focust op kwaliteit van leiderschap, cultuur en inclusie en een breed netwerk aan ambassadeurs binnen de organisatie; Zo boeken we vooruitgang in het verbeteren van ons beleid en onze processen, ons leeraanbod, onze cultuur en de manier waarop onze leiders inclusie bevorderen. KPMG is mede initiatief nemer van en deelnemer aan initiatieven als charters Talent naar de Top, Diversiteit in bedrijf en het convenant NBA en Accountantskantoren I&D.

KPMG helpt haar klanten ook in het verbeteren van de medewerker ervaring en creëren van een toekomstvaste organisatie waar elk medewerker tot zijn recht komt. D&I is een organisatie breed onderwerp en HR speelt een crutiale rol in het realiseren van een diverse organisatie cultuur en implementeren van organisatie brede initiatieven. Een sterke en effectieve HR organisatie is daarom van strategisch belang voor succes op dit onderwerp.