De grote impact van HR op duurzame ontwikkeling

Onder duurzame ontwikkeling verstaat men het voldoen aan de behoeften van de huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Op dit moment is duurzame ontwikkeling van onze planeet belangrijker dan ooit tevoren en speelt de bedrijfswereld hierin een cruciale rol. In 2015 heeft de Verenigde Naties daarom de Sustainable Development Goals geformuleerd die richting geven aan de maatschappelijke prioriteiten. Opvallend is dat deze ook door de bedrijfswereld worden omarmd.

Vanuit de HR discipline kan een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Gezien de sterk uitgebouwde kennis op het vlak van HR, bekijkt Vlerick Business School dan ook hoe het HR beleid en de onderliggende instrumenten ingezet kunnen worden om voortgang te boeken op specifieke duurzaamheidsdoelen op Environmental, Social en Governance factoren (ESG). Vlerick Business School ondersteunt organisaties in de strategische dimensie van duurzaamheid door het vinden van de juiste purpose en structurele bijdrage die bedrijven willen hebben in de maatschappij. Daarnaast helpt Vlerick bij het vaststellen van de materialiteit en impact dat duurzaam beleid heeft op de maatschappij en vice versa.

Waarom Vlerick Business School zich verbindt aan de Sustainability Category Award

Hoewel vele bedrijven wel iets vertellen (bijvoorbeeld op hun website) over duurzaamheid, bestaan er toch grote verschillen op het vlak van focus en maturiteit. Voor sommige bedrijven is duurzaamheid een add-on, omdat het nu eenmaal moet. Maar er is een toenemende groep van bedrijven die duurzaamheid ook inzet vanuit purpose en het waarde begrip veel ruimer ziet dan enkel waarde creatie voor de aandeelhouder. In essentie gaat het bij duurzaamheid over waarde creëren over de lange termijn. Waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, leveranciers, het milieu, de maatschappijen enz. Organisaties zijn momenteel meer bezig met de vraag hoe ze duurzaamheid kunnen concretiseren in hun organisatie doelen en dagelijkse management praktijk. Welke ambities willen we halen, zowel vanuit purpose, planet, people als profit? Met welke strategische keuzes en prioriteiten hebben we te maken als het gaat om duurzaamheid? Hoe vertalen we deze keuzes naar concrete plannen die ingebed zijn in de dagelijkse operatie? Hoe zorgen we voor goede monitoring zodat meetbare resultaten kunnen worden behaald?

De toenemende aandacht voor duurzaamheid zorgt ervoor dat dit eveneens een essentiële factor is geworden vanuit de HR praktijk. Met name omwille van een duurzame en verantwoordelijke werkgever te zijn, spelen HR professionals een grote rol bij onderwerpen als verantwoord belonen, duurzaam medewerkers welzijn, ethiek en purpose gedreven bedrijfsvoering. Vlerick Business School voert veel onderzoek naar deze aspecten van duurzaamheid en is actief betrokken om ook vanuit management development het thema duurzaamheid een belangrijke rol te geven. We zijn met veel CHRO’s en HR Directors in gesprek om hen te begeleiden in de HR uitdagingen waar zij rondom duurzaamheid op worden geconfronteerd. Daarom zijn we verheugd om dit jaar vanuit de Sustainability category kennis en ervaring uit te wisselen met HR executives die duurzaamheid serieus nemen en vertalen in hun beleid en dagelijkse praktijk.