Nadine Beister

Groepsdirecteur HR bij Achmea

Nadine Beister, Groepsdirecteur HR bij Achmea: “een aantal ontwikkelingen gaan de toekomst van werk bepalen. Dat zijn technologisering, flexibilisering en de intensivering van werk en als laatste ook de vergrijzing.” Luister meer in de podcast, op genomen op 11 januari 2024. Deze aflevering hoort bij de categorie Sustainability.

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik ⁠⁠hier⁠⁠ voor de hele playlist.

Wie bent u?

Nadine Beister; trotse moeder van vijf kinderen, partner van Richard en Groepsdirecteur HR.

Waar werkt u?

Achmea

Waarom is Sustainability een belangrijk thema binnen HR?

Duurzaam werkgeverschap

In een snel veranderende wereld die geconfronteerd wordt met grote vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, ongelijkheid, inclusie en nieuwe technologieën, is het noodzakelijk om vast te stellen welke rol HR hierin kan spelen en in welke mate HR kan bijdragen aan een duurzame toekomst voor mensen, organisaties, samenleving en ecologie.

Binnen organisaties heeft HR hierin, naar mijn opvatting, een katalyserende functie en wordt hiertoe ook aangespoord door de nieuwe ESG-wet en regelgeving. HR is toe aan een nieuwe, meer duurzame invulling van sociaal beleid. Een nieuw HRM dat niet alleen gericht is op de inzet van mensen voor het realiseren van financiële bedrijfsresultaten, maar ook streeft naar wenselijke sociaal-maatschappelijke en ecologische uitkomsten. Een nieuwe vorm van sociaal beleid dat is gericht op het vinden van een balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden. Deze nieuwe vorm van HR noem ik duurzaam werkgeverschap en heeft impact binnen en buiten de organisatie en is gericht op zowel de korte als lange termijn.

Deze duurzaamheidsambitie voor HR is naar mijn idee ook praktisch in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan het behoud van betekenisvol werk in een snel veranderende arbeidsmarkt door het meer circulair benaderen van arbeid en de inzet van talenten van mensen. Met behulp van nieuwe technologieën kunnen we de talenten en skills van mensen beter identificeren en matchen met functies en taken. Werkgevers kunnen meer doen om van-werk-naar-werk-transities binnen en tussen organisaties beter en duurzamer te organiseren. Op deze manier kan verspilling van talent in een toch al krappe arbeidsmarkt worden voorkomen.
Het meer duurzaam organiseren van arbeid kan ook betekenen dat we opnieuw kijken naar de organisatie van werk. Hoe blijven mensen duurzaam inzetbaar in tijden waarin de werkintensiteit toeneemt, de pensioenleeftijd wordt uitgesteld en er steeds meer tijd uitgaat naar levenslang leren & ontwikkelen en mantelzorg? Hoe geven we vorm aan aantrekkelijk werkgeverschap voor een nieuwe generatie werkenden voor wie werk en werknemerschap minder centraal lijken te staan? Bij Achmea leidde deze heroriëntatie bijvoorbeeld tot een nieuw uitgangspunt voor de ontwikkeling van het sociaal beleid: “duurzaam combineren van werken, leren en zorgen”. Uitingen hiervan zijn de introductie van de 34-urige werkweek, het beschikbaar stellen van onbeperkt opleidingsbudget en de opname van mantelzorg in de cao.

Andere voorbeelden van een meer duurzaam HR zijn groene arbeidsvoorwaarden als het elektrificeren van het wagenpark, afspraken over duurzaam (voorbeeld)gedrag van leidinggevenden en het beschikbaar stellen van klimaatbudget. Dit budget biedt medewerkers de mogelijkheid om hun persoonlijke leefomgeving te verduurzamen door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp of het isoleren van de woning. Maar ook op het gebied van diversiteit en inclusie ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid voor HR voor het verduurzamen van het sociaal beleid en het leveren van een bijdrage aan een meer inclusieve samenleving waarin iedereen die dat wil kan meedoen.

Voor mij is het duidelijk; de toekomst van HR is een duurzaam HR. Een nieuwe, inspirerende vorm van sociaal beleid die nog volop in ontwikkeling is en iedereen die een bijdrage wil leveren aan een meer duurzame wereld uitnodigt eraan mee te doen en dit tegelijkertijd zelf actief voortleeft.