Ingrid Kanger

HR-directeur bij Gasunie

Ingrid Kanger, HR-directeur bij Gasunie, spreekt liever over “workforce fit for purpose”. “Recruitment, strategische personeelsplanning, demografische gegevens en ontwikkelpaden spelen hier allemaal een cruciale rol in”, volgens Ingrid. Luister meer in de podcast, opgenomen op 3 januari 2024. Deze aflevering hoort bij de categorie Future Ready Workforce.

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik ⁠⁠hier⁠⁠ voor de hele playlist.

Wie bent u?

Mijn naam is Ingrid Kanger en ik werk nu 2 jaar als HR-directeur bij Gasunie. Inmiddels heb ik ruim 30 jaar ervaring in HR en consultancy in verschillende bedrijven, zowel nationaal als wereldwijd. Juist mijn ervaring in de verschillende bedrijven in de maakindustrie, R&D en dienstverlening, als ook de internationale ervaring maakt dat ik een brede kijk heb op ons HR-vak en bedrijfsvoering in het algemeen. Voor mij is het ook een meerwaarde die ik als Directeur HR goed kan inzetten: denken vanuit de strategische bedrijfsvoering en dit vervolgens vertalen naar HR, beleid en medewerkers. Het mooiste in mijn HR vak is een bedrijf in transitie. Dat is ook wel de rode draad in mijn loopbaan: helpen om de transitie vorm te geven, te vertalen en het vervolgens ook mogelijk maken. Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin, dus dat betekent hard werken, nuchter en doelgericht zorgen dat je je zaakjes op orde hebt. Voor elkaar zorgen en oog hebben voor elkaar hoort daar als cruciale basis bij.

Waar werkt u?

Gasunie is een organisatie die sterk in transitie is van een gas transportbedrijf naar een energie-infrastructuur organisatie. Gasunie is de afgelopen 3 jaar gegroeid met 850 medewerkers en de groei gaat ook de komende jaren nog door. Momenteel werken er ruim 2800 medewerkers in Nederland en Duitsland. Dat betekent een enorme groei en verandering die op een relatief korte termijn moet plaatsvinden om de ambitie te realiseren. Gasunie wil de infrastructuur voor de groene waterstof bouwen zodat Nederland als eerste land in Europa de infrastructuur voor groene waterstof op orde heeft. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan CO2-afvang, warmtetransport en het stimuleren van groen gas transport. Dit vraagt veel en andere competenties van onze medewerkers. Tijdens een sterke groei wordt een flink beroep gedaan op change management competenties. De managers zien een sterke toename van de span of control en span of topics. Gasunie staat bekend als een goede werkgever en dat willen we ook zo behouden in de komende jaren.

Waarom is een Future Ready Workforce een belangrijk thema voor organisaties en HR?

Gezien de vergrijzing van de beroepsbevolking en de huidige krapte op de arbeidsmarkt zal het de komende jaren een uitdaging zijn om alle vacatures te vullen. Daarnaast treedt er nu al een flinke verandering op als gevolg van AI. Deze technologische innovatie zal ervoor zorgen dat bepaalde skills niet meer nodig zijn en er zullen nieuwe functies ontstaan waar we nu nog geen weet van hebben. Dit kan ruimte bieden in een krappe arbeidsmarkt. Als een organisatie hier tijdig op weet in te spelen levert dat een strategisch voordeel op in de ontwikkeling van die organisatie. HR kan met behulp van leren en ontwikkelen; interne mobiliteit en flexibiliteit nieuwe mogelijkheden of extra speelruimte bieden voor een organisatie. HR moet innovatief blijven ontwikkelen om een antwoord te formuleren op de strategische vragen van de organisatie, de krappe arbeidsmarkt en de behoefte van de medewerkers als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen.

HRtop100_podcasts_2019_Joop_Schippers

Joop Schippers

Hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht