Dick Eijgenraam_Nationale Nederlanden_HRtop100

Dick Eijgenraam

Directeur HR bij Nationale Nederlanden

Dick Eijgenraam was ten tijde van de podcast Head of HR & Communications bij Nationale Nederlanden. Wat wij op 14 juni 2021 met hem bespraken? U hoort het in de podcast!

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik hier voor de hele playlist.

Wie bent u?

Dick Eijgenraam

Waar werkt u?

Ik ben sinds 2017 werkzaam bij Nationale Nederlanden als Directeur HR & Communicatie.

Welke (HR) thema’s hebben uw interesse en waarom?

Mijn drijfveer in mijn werk is het richting geven aan de noodzakelijke business transformatie én de bijbehorende cultuur. Hoe blijven we relevant voor onze klanten, in producten, dienstverlening en ondersteunende technologie en welk gedrag en leiderschap van onze mensen hoort daarbij? Bij het vormgeven en ontwikkelen van dat laatste gaat het niet alleen om het bouwen van het menselijk kapitaal, maar ook om het afbouwen van interne bureaucratie die in grote organisaties vaak de belemmerende factor vormt.