Heleen Kuijten-Koenen_Schiphol Group_HRtop100

Heleen Kuijten-Koenen

HR Director bij Royal Schiphol Group

Heleen Kuijten-Koenen is HR Director bij Royal Schiphol Group. Wat wij op 24 juni 2021 met haar bespraken? U hoort het in de podcast!

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik hier voor de hele playlist.

Welke (HR) thema’s hebben uw interesse en waarom?

Vanzelfsprekend gaat veel aandacht uit naar de terugkeer naar kantoor
Het work-activity based werken staat centraal in onze visie op werken vanaf september 2021. Welke golden rules spreek je op organisatieniveau af en concreter; wat op afdelingsniveau en individueel niveau.
Belangrijk aspect hierbij zijn de lessons learned van afgelopen jaar, de versnelde digitalisering en veranderend leiderschap. De gedragsverandering die nodig is om een goede balans te vinden tussen de verschillende werkvormen. Niet in de valkuil te trappen van oude gewoontes (lees 9-5, dinsdag en donderdag topdrukte) zal een HR-thema vormen voor komende jaren. Building Back Better noemen we dat bij Schiphol Group.

(Persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers/training & development
Binding van medewerkers is een hot topic. Koppel dit aan betrokkenheid vergroten in tijden van onzekerheid en afstand en we hebben thema twee te pakken.
Ruimte geven voor groei aan medewerkers, zowel door training als persoonlijke begeleiding. Dit vergt niet alleen van HR dat er een prachtig pallet aan training en opleidingen wordt geboden (gemakkelijk toegankelijk via één portaal, individueel toepasbaar en met een individuele budget) maar ook van people leads (managers) een oprechte en nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van de medewerker.

HR in de lead bij Transformatie van de organisatie
Dit thema ligt mij heel dicht bij het hart en wil ik mij ook hard voor maken in het uitdragen van het belang en succes van HR en transformatie in één hand.
Wij hebben afgelopen jaar helaas een grootscheepse reorganisatie moeten doorvoeren. Wij hebben niet alleen ingezet op het verminderen van fte’s, maar hebben direct de lang gekoesterde wens om onze organisatie efficiënter en flexibeler te maken (verbeteren) ingevuld.
De organisatieverandering, de transformatie, hebben wij gekoppeld aan de reorganisatie en volledig laten draaien door de HR organisatie. Geen aparte transformatie of change afdeling, geen consultancybureau, maar 100% eigen mensen.
Dit is enorm succesvol gebleken voor de organisatie en leidt tevens tot een groei van HR-collega’s en de plek van HR binnen het bedrijf.
De change projecten op cultuur, organisatieaanpassing, nieuw leiderschap etc. worden nu gedraaid door eigen change agents in het HR-team samen met de HR Business Partners. Op dit succes willen we verder bouwen en kan ik echt elke organisatie aanraden.

HRtop100_podcasts_2019_Floor_Rink

Floor Rink

Hoogleraar Organisatiegedrag bij Rijksuniversiteit Groningen

HRtop100-Pieter_Schell-Bilfinger

Pieter Schell

Director HR/Senior HR Business Partner bij Bilfinger

Menu