Ellen Boonen

Directeur HRM bij 's Heeren Loo

Ellen Boonen, Directeur HRM bij ’s Heeren Loo vertelt hoe zij “werken vanuit je talent” hebben geïntroduceerd. Daarbij is het uitgangspunt de kandidaat en wordt werk daar omheen geplooid. Leer hier meer over in de podcast, opgenomen op 17 januari 2024. Deze aflevering hoort bij de categorie Future Ready Workforce.

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik ⁠⁠hier⁠⁠ voor de hele playlist.

Wie bent u?

Ellen Boonen is sinds 2016 directeur HRM bij ’s Heeren Loo. Ellen is verantwoordelijk voor het HRM beleid ten behoeve van 17.000 medewerkers en 5000 vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat cliënten op een prettige manier kunnen leven.

Ellen studeerde Economics in Groningen en ontwikkelde zich op het gebied van psychologie, arbeidsmarktpolitiek, personeelsbeleid, leiderschap en strategie. Naast haar directiefunctie binnen ’s Heeren Loo is zij lid Raad van Commissarissen bij Werkbedrijf Lelystad.

Waar werkt u?

’s Heeren Loo, een landelijke organisatie in de gehandicaptenzorg. Cijfers: 13.000 cliënten en 17.000 medewerkers en 5000 vrijwilligers.
’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperkingen hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Dat doen we samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo zorgen we samen voor een goed leven voor mensen met een beperking.

Waarom is een Future Ready Workforce een belangrijk thema voor organisaties en HR?

In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt staan we voor de uitdaging om ons potentieel optimaal te benutten. De focus ligt niet alleen op het begeleiden en behandelen van kwetsbare groepen in deze krappe arbeidsmarkt, maar ook op een vernieuwende kijk op de competenties die medewerkers al bezitten.
Onze aanpak draait om het centraal stellen van de mens. ‘Persoonsgericht werken’ is niet alleen een concept; het is onze leidende filosofie. De zorgvraag is de basis voor de inrichting van de zorg en flexibiliteit is daarbij belangrijk. We beginnen met het in kaart brengen van de behoeften en wensen van de cliënten van ’s Heeren Loo. Als deze bekend zijn, kijken we welke expertise nodig is om hieraan te voldoen. Hebben we de juiste mensen (qua competenties) in huis? Wat zijn de wensen van onze medewerkers, en kunnen we die zo veel mogelijk inwilligen als het gaat om hun inzetbaarheid.

De benadering van ’s Heeren Loo rust op drie pijlers: een betere balans tussen ‘Goed Leven’ voor cliënten, ‘Mooi Werk’ voor medewerkers en een ‘Duurzaam Gezonde’ organisatie. Door persoonsgericht te werken, krijgen medewerkers meer regie over hun rooster, contractomvang en loopbaan, wat het werk aantrekkelijker maakt.

‘Werk vanuit je talent’ is geen loze uitspraak, maar praktijk. Iedereen die dat wil, krijgt een gesprek, zonder de noodzaak van cv’s of motivatiebrieven. Het draait om de mens met zijn of haar talenten, wensen en mogelijkheden. Het doel is de perfecte match te vinden en vaardigheden te ontwikkelen via certificaten, opleidingen en learning on the job, in samenwerking met onderwijsinstellingen.
Ons workforce management is dynamisch. Het gaat niet alleen om de medewerkers die we nu hebben, maar ook om vooruitzien naar de toekomst. Steeds veranderende zorgvragen vereisen aanpassingen in de eisen aan medewerkers op het gebied van kennis, kunde en flexibiliteit. Al met al vormt deze holistische benadering de sleutel tot het succesvol omgaan met de uitdagingen van de arbeidsmarkt en het leveren van kwalitatieve zorg aan degenen die het het meest nodig hebben.

HRtop100_podcasts_2019_andre-wierdsma

André Wierdsma

Emeritus hoogleraar ‘Organiseren en co-creëren’ aan de Nyenrode Business Universiteit

Menu