Eveline Paternotte

Eveline Paternotte

Chief People Officer bij Valeo Foods Group

Ten tijde van deze podcast opname was Eveline Paternotte Group HR Director bij ForFarmers. Wat wij op 18 oktober 2021 met haar bespraken? U hoort het in de podcast!

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik hier voor de hele playlist.

Wie bent u?

Mijn naam is Eveline Paternotte, en ik ben nu ruim 20 jaar werkzaam in HR, voornamelijk bij internationale organisaties in de voeding- en drankenindustrie en tegenwoordig in voersector. Ik ben opgegroeid tussen de grote rivieren en heb gestudeerd in Amsterdam. Na een jaar in de UK te wonen ben ik neergestreken in de Randstad met mijn gezin.

Waar werkt u?   

Sinds bijna een jaar werk ik bij ForFarmers, een internationale diervoerorganisatie – een van de grootste Europese spelers in onze bedrijfstak. Hier ben ik Group HR Director, en als zodanig verantwoordelijk voor Human Resources en Corporate Communications, samen met een geweldig team van collega’s in de vijf landen waar wij actief zijn. Vanuit mijn functie heb ik zitting in het Executive Team van ForFarmers, met gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en uitvoering van strategie en beleid.

Welke (HR) thema’s hebben uw interesse en waarom? 

Het HR-vak is enorm breed en heeft veel raakvlakken met facetten door de hele organisatie en met veel onderdelen van de strategie. Die diversiteit maakt het vak voor mij boeiend en zeer relevant. In ons vakgebied is veel in ontwikkeling en het staat dicht bij actuele thema’s zoals purpose, duurzaamheid en verbinding. Een pijler waar HR het verschil kan maken is organisatie-ontwerp: zorgdragen voor een organisatiestructuur en –werkwijze die past bij de strategie, marktomstandigheden en interne ontwikkelingen. ForFarmers kent per land significante verschillen in de sectordynamieken. Daarom is het belangrijk om een managementstructuur te hebben waarbij we kort op de bal zitten, zodat er in het land voldoende autonomie is om wendbaar te zijn om in te kunnen spelen op de lokale prioriteiten en kansen. Tegelijkertijd zijn er in ons bedrijf kernactiviteiten waarin veel synergie te behalen is, zoals inkoop en innovatie. 

Daarnaast zijn voor mij talent management en employee experience favoriete thema’s. Bij talent management bepaalt de mix of er sprake is van fit en grote slagingskans. Niet alleen kijken naar ervaring of opleiding, maar juist ook leiderschapsprofiel en ontwikkeling die aansluit bij wat er op langere termijn nodig is. Echt verder kijken dan het hier-en-nu plaatje en de vertrouwde profielen. 

De employee experience is bij ForFarmers een relevant thema. Van oorsprong kent het bedrijf veel stabiliteit, loyale medewerkers met lange dienstverbanden. Door internationale groei en ontwikkelingen om ons heen in de sector en de arbeidsmarkt zien we meer veranderingen. Er ontstaat een meer diverse organisatie, waarin onderlinge verbinding nog belangrijker worden. Ons sourcing- en recruitmentproces is al grotendeels op ingericht om de ForFarmers-beleving te creëren, nu werken we verder aan onboarding, performance management en -development. 

Naast het met plezier werken bij ForFarmers, is het voor mij belangrijk tijd te besteden met familie en vrienden, te sporten en te genieten van de natuur en het ontdekken van de wereld. Daarnaast heb ik ook enkele toezichthoudende functies, zoals bij Bierbrouwerij Grolsch en in het onderwijs in de Raad van Toezicht van een middelbare school in mijn regio. Ik draag het onderwijs een warm hart toe, het vormt de basis voor gelijke kansen in de maatschappij en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Menu