HRtop100_Frans Möhring_Fontys

Frans Möhring

Directeur P&O bij Fontys

Frans Möhring is Directeur P&O bij Fontys. Wat wij op 23 augustus 2021 met hem bespraken? U hoort het in de podcast!

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik hier voor de hele playlist.

Wie bent u? 

Mijn naam is Frans Möhring en ik werk als directeur Personeel & Organisatie bij Fontys Hogescholen, een kennisinstelling met 45.000 studenten, ruim 5.000 medewerkers en vestigingen in Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Sittard. Fontys telt 25 instituten, die in belangrijke mate zelf hun hoger beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek organiseren. 

Waar werkt u?

De platte, overwegend decentrale organisatie zorgt relatieve kleinschaligheid, autonomie en een sterke verankering in de regio’s. Diezelfde structuur zorgt er ook voor dat grootschalige organisatie- of beleidsveranderingen niet zomaar top-down kunnen worden ingevoerd en tijd kosten. Tijd die er niet altijd is. En juist dat is voor mij een interessant onderdeel van mijn functie: hoe zorg je dat je als organisatie wel slagvaardig verandert op collectieve thema’s en maatschappelijke vraagstukken zoals digitalisering, flexibilisering en inclusie met behoud van het eigenaarschap van degenen die het dichtst bij de student en het werkveld staan? 

Welke (HR) thema’s hebben uw interesse en waarom? 

Voor mij gaat HR in een context als deze vooral daarover: richting geven aan ontwikkeling en verandering door veranderkundige kennis, coherent beleid en strategisch verankerd HRD. Altijd met de menselijke maat en aandacht voor de Fontys-medewerker: de professional die haar of zijn eigen ontwikkeling voor kortere of lange tijd aan ons onderwijs en onderzoek verbindt en daarmee vaak beslissende betekenis is voor onze maatschappelijke opdracht.