HRtop100-Joost van de Kamp-Dichterbij

Joost van de Kamp

Directeur HR bij Dichterbij

Joost van de Kamp is Directeur HR bij Dichterbij. Wat wij op 16 september 2021 met hem bespraken? U hoort het in de podcast!

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik hier voor de hele playlist.

Wie bent u?

Ik ben Joost van de Kamp, HR-directeur en werk bij de prachtige organisatie Dichterbij.

Waar werkt u?

Dichterbij is er voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. In alle fasen van hun leven bieden wij ondersteuning, zorg en behandeling op maat. Wij gaan uit van wat cliënten en het netwerk nodig hebben en laten hun talenten tot bloei komen. Zo werken we samen aan een fijn en betekenisvol leven, in waardigheid.

Welke (HR) thema’s hebben uw interesse en waarom?

Continuïteit van zorg, terug naar de kern

Alhoewel we terugkeren naar het gewone leven, is alles wat met corona samenhangt nog steeds dagelijkse kost. Het rondkrijgen van de roosters, medewerkers inzetbaar houden, achterstanden inhalen; het zijn de grootste uitdagingen op dit moment. Op deze vlakken ondersteunen wij de zorg vanuit HR in de breedste zin. Het maakt dat de collega’s van de directe zorg en van de ondersteuning elkaar makkelijker weten te vinden. Corona brengt dus ook mooie dingen teweeg.

In coronatijd hoorde je bijvoorbeeld ook dat collega’s weer herontdekten wat ze echt leuk vinden in hun werk en waarom ze voor de zorg hadden gekozen. Dat kwam doordat de ballast grotendeels wegviel. Een geweldig effect dat we zo lang mogelijk moeten blijven vasthouden. Hoe? Door te stoppen met dát wat niet direct bijdraagt. Ik zie het als mijn taak om dit op directie- en bestuursniveau bespreekbaar te maken. We helpen de zorg door keuzes te maken en focus aan te brengen.

We komen inmiddels een beetje op adem, maar iedereen is kwetsbaar. De komende periode moeten we extra voorzichtig zijn met onze mensen. Uit ervaring weten we dat we samen heel veel kunnen.

De krappe arbeidsmarkt, corona heeft ons ook geholpen

De krappe arbeidsmarkt staat al jarenlang in de top 3 van onze HR-agenda. Door corona kwam de zorg nadrukkelijk in de aandacht te staan. Dit heeft de aanwas van medewerkers vergroot. Maar er is wel een verschil tussen binnen halen en binnen houden.

Ik durf de stelling aan dat 2% minder verloop en verzuim veel problemen als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Dat vraagt wel wat, zeker ook van HR. Zo hebben we recent een warm-welkomprogramma geïntroduceerd en zetten we alles op alles om medewerkers slimmer in te zetten en de inzetbaarheid hoog te houden.

Vasthouden betekent ook uitdagen

Zoals onze zorgprofessionals er voor onze cliënten zijn, zo is HR er voor onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich verbonden voelen met de inhoud van hun werk, de cliënten, collega’s en Dichterbij als organisatie. Hierbij is een goede werkrelatie tussen leidinggevende en medewerker cruciaal. Brandt het vuurtje nog wederzijds? Zijn alle ingrediënten nog aanwezig die nodig zijn om waarde te creëren voor cliënten en organisatie?

Ik probeer steeds de focus te adresseren en de eenvoud terug te brengen. Dat is de agenda waarmee ik dagelijks op pad ben. Dat geeft de nodige rust om te bouwen en te experimenteren. Elke dag werken aan onze bedoeling en het een beter beetje doen dan gisteren, dat is onze ambitie.