Ghislaine Aarts

Directeur HRM bij Arriva Nederland

Ghislaine Aarts, Directeur HRM bij Arriva Nederland vertelt ons in deze podcast, opgenomen op 8 januari 2024, hoe de organisatie op weg is om in 2025 CO2 neutraal te zijn. Deze aflevering hoort bij de categorie Sustainability.

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik ⁠⁠hier⁠⁠ voor de hele playlist.

Wie bent u?

Mijn naam is Ghislaine Aarts en ik ben sinds 2019 directeur Corporate Affairs bij Arriva Nederland, verantwoordelijk voor HR, corporate communicatie en QHSE.

Waar werkt u?

Arriva verzorgt het openbaar vervoer in een groot deel van Nederland. Sustainability is een uiterst belangrijk thema voor ons, vanzelfsprekend vanwege de impact op onze leefomgeving. Sustainability raakt bovendien onze HR-agenda in grote mate. Het gaat tenslotte om duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, en daarmee duurzame groei. Verzuim is een grote uitdaging bij Arriva en we zetten hier veel beleid en training op in. Daarnaast initiëren we vanuit HR veel beleid, events en campagnes rondom diversiteit en inclusie, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om ‘regenboog verlof’ op te nemen.

Het jaar 2023 werd gekenmerkt door moeizame cao-onderhandelingen, met stakingen tot gevolg. Dit heeft veel impact gehad op de organisatie en het werkplezier. In april hebben we nieuwe cao’s afgesloten en konden we ons focussen op een positief werkklimaat. Hierbij hoort ook een structuur met een formele klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en de inzet van vertrouwenspersonen.

Welke HR-thema’s vindt u belangrijk?

Zoals bijna overal in Nederland, kent het openbaar vervoer ook personeelstekorten. Arriva heeft daarom veel ingezet op wervingscampagnes, met onder andere een verbeterde website, open dagen en een eigen rijschool. Gelukkig hebben we daardoor veel nieuwe collega’s kunnen werven, maar dit blijft een uitdaging, ook voor de komende jaren, vanwege een verouderde medewerkerspopulatie die de pensioengerechtigde leeftijd gaat benaderen. Ook hier is sustainability van belang. We kijken naar aangepaste, minder belastende roosters voor ouderen en geven onze 63+-medewerkers de gelegenheid gebruik te maken van een generatiepact regeling.

ESG speelt binnen Arriva Group inmiddels een prominente rol en Arriva Nederland is het eerste land binnen de groep dat specifiek over CSRD gaat rapporteren. Dit maakt dat sustainability een vaste waarde is en blijft binnen de strategie van Arriva Nederland en daarmee binnen de HR-strategie.

HRtop100_podcasts_2019_Sven Oddens

Sven Oddens

Executive Vice President Human Recources bij Just Eat Takeaway.com N.V.