Lieke Skidmore-Vencken

HR-directeur bij Erasmus Universiteit Rotterdam

Lieke Skidmore- Vencken is HR-directeur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar Sustainability een belangrijk thema is. Een van de doelstellingen is om eco-positief te worden. Luister in de podcast, op genomen op 12 december 2023, welke initiatieven HR heeft gestart die gaan bijdragen aan deze doelstelling. Deze aflevering hoort bij de categorie Sustainability.

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik ⁠hier⁠ voor de hele playlist.

Wie bent u?

Ik ben een gedreven en positief ingestelde vrouw van 59 jaar. Ik ben opgegroeid in de muzikale en bourgondische sfeer van Limburg, waar ik tot mijn 18e heb gewoond. Vervolgens heb ik de studie Economie op de Erasmus Universiteit in Rotterdam gevolgd, waarna ik mijn loopbaan in 1990 ben gestart bij Philips en daarbij gedurende acht jaar zowel in Nederland als in Engeland diverse functies heb vervuld. Daarna heb ik 20 jaar bij de ABN-AMRO bank en de Zorgsector gewerkt. Ik heb veel verschillende rollen gehad in mijn loopbaan, maar de overeenkomst is dat ze allemaal bijdragen aan organisatieontwikkeling; efficiënte bedrijfsvoering, innovatie, persoonlijke, team- en leiderschapsontwikkeling, digitalisering, etc. Inmiddels werk ik bijna 19 jaar in het HR-domein, waarvan 15 jaar in een leidinggevende positie.

Verder bieden muziek, natuur, lezen en leuke ontmoetingen mij de gewenste ontspanning. Ik ben getrouwd met Tom en heb twee zonen van 22 en 24 jaar.

Waar werkt u nu?

Sinds 2018 werk ik als HR-directeur bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hier werken bijna 4000 medewerkers die het onderwijs en onderzoek verzorgen of faciliteren als professional services staff voor circa 38.000 studenten. We zijn gevestigd op verschillende locaties in Rotterdam, maar ook in Den Haag (International Social Studies). De grootste locatie is de campus Woudestein.

Waarom vindt u Sustainability belangrijk?

Het is duidelijk dat onze samenleving voor een gigantische uitdaging staat wat het klimaat betreft. Dit is daarom ook een belangrijk strategisch thema op onze universiteit, bijvoorbeeld in ons onderzoek en onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek bij onze Rotterdam School of Management naar de transitie naar andere-meer duurzame verdienmodellen, maar ook onze Erasmus School of Philosophy die ook vanuit een filosofisch perspectief helpt om te begrijpen hoe we ons verhouden tot onze leefomgeving en welke rol de mens hierin heeft. Daarnaast wordt ook in het onderwijs steeds meer aandacht gegeven aan duurzaamheid, want onze studenten die we opleiden kunnen een belangrijke bijdrage leveren vanuit hun toekomstige rollen die ze in de samenleving gaan vervullen.

Naast in onderzoek en onderwijs, speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering. We werken toe naar een CO2 neutrale campus in 2024, daar zijn we al dichtbij. Bijvoorbeeld door het gebruik van groene energie, zonnepanelen, het eerder sluiten van de gebouwen, het verlagen van de temperatuur in de gebouwen. Maar ook andere maatregelen dragen bij aan onze duurzaamheidsambities, zoals duurzaam bouwen, duurzaam inkopen, duurzaam reisbeleid, duurzame catering, et cetera.

Een ander aspect is dat medewerkers en studenten steeds vaker verwachten dat hun werkgever of opleider bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering. Onze inzet op duurzaamheid is daarom ook echt belangrijk om talentvolle mensen te kunnen blijven aantrekken en behouden.
Meer informatie over wat de Erasmus Universiteit doet op het gebied van duurzaamheid is hier te lezen: https://www.eur.nl/over-de-eur/duurzaamheid.

Meer van Lieke horen? Beluister de podcastreeks Erasmus Werkt op Spotify.