Monique van Walt van Praag

Directeur Personeel & Bedrijfsvoering bij Reclassering Nederland

Wij spraken Monique van Walt van Praag, Directeur Personeel en Bedrijfsvoering bij de Nederlandse Reclassering. Zij vertelde ons dat zij hun doel hebben geformuleerd als “Reclasseren dichtbij”. Wat dat betekent voor de mensen en HR? Je hoort het in de podcast, opgenomen op 19 januari 2024. Deze aflevering hoort bij de categorie Future Ready Workforce.

Deze podcast op Spotify luisteren? Klik ⁠⁠hier⁠⁠ voor de hele playlist.

Wie bent u?

Ik ben Monique van Walt van Praag. De wereld in zijn diversiteit is boeiend. En vooral de mensen met hun unieke kwaliteiten, gedrag en rituelen, vanuit een historisch perspectief en met hun ambities en ontwikkeling naar de toekomst. Ik heb een tomeloze energie en ‘kan niet’ bestaat voor mij niet. Voortdurend ben ik aan het luisteren, verbinden, husselen en ordenen om houvast te creëren en weer een stap voorwaarts te kunnen zetten. Doen en denken gaan bij mij samen op. Mijn drijfveren zijn geënt op de waarden om bij te dragen aan mee kunnen doen en rechtvaardigheid. Evenzo geniet ik van het leven in het hier en nu. Theater, musea, lekker eten, er op uit en samenzijn met familie of vrienden zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. In sport, ik kickboks, creëer ik momenten voor mezelf en van persoonlijke uitdaging op een ander niveau.

Waar werkt u?

Ik werk bij de prachtige organisatie Reclassering Nederland. Samen met twee collega’s vorm ik de landelijke directie. Ik heb de portefeuille Personeel & Bedrijfsvoering.

Wij werken met daders om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Een unieke taak, die Reclassering Nederland al 200 jaar uitvoert. Het is ook een wettelijke taak, reclasseren hoort immers bij de rechtsstaat. Onze medewerkers zijn expert in het reclasseringsvak. Ze hebben kennis van crimineel gedrag, effectieve interventies en het begeleiden van mensen vanuit een gedwongen kader. Ons werk is mensenwerk, gestoeld op wetenschappelijke methodieken en inzichten. Wij geven advies aan rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden; de reclassenten. Wij houden toezicht op hen, geven gedragstrainingen en begeleiden hen bij de uitvoering van een werkstraf.
Samen met onze partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zetten we ons in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden, om slachtoffers te voorkomen.

Waarom is een Future Ready Workforce een belangrijk thema?

Wij zijn een organisatie waarin mensen met mensen werken. Een ‘future ready workforce’ is daarmee de kern van onze organisatie en van de continue bijdrage van HR. We vinden een nauwe betrokkenheid van HR bij de uitvoering belangrijk. Daar hoort een alerte houding ten aanzien van ontwikkelingen in de maatschappij, in het werk en op de arbeidsmarkt bij.

In het politiek-maatschappelijk klimaat is streng straffen dominant. Veiligheid in de samenleving en reclasseren drijft echter op een evenwichtige balans tussen repressie en resocialisatie. De druk op resocialisatie wordt versterkt door de tekorten in de gezondheidszorg, op de woningmarkt, in de justitiële keten en door decentralisatie en versnippering van het sociaal domein. Polarisatie, maatschappelijk wantrouwen en verharding in criminaliteit beïnvloeden onze relatie met reclassenten. Vakmatig zijn de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime, de online leefwereld van mensen en mogelijkheden van automatisering en AI belangrijke thema’s. En we zien de arbeidsmarkt en hoe mensen zich verhouden tot werk veranderen.

Een behoorlijk complexe omgeving dus. En nu is complexiteit inherent aan het reclasseringswerk en vaak iets wat reclasseringswerkers juist drijft. Maar dat is niet voldoende. Het vraagt meer: samen weten waar je van bent en daarvoor kunnen staan, het speelveld, met kaders en de ruimte, overzien en ontwikkelen van online- en netwerkvaardigheden.

In onze strategie ‘Reclasseren dichtbij’ hebben we daarom ‘vitaliteit’ hoog op de agenda gezet. We hebben mooie ontwikkelingen ingezet die gaan over focus op professionele identiteit en talenten, werkend leren, digitale mogelijkheden en leiderschap. Op deze manier realiseren we een klimaat dat aantrekkelijk is voor professionals, hen goed ondersteunt en robuust is om ons werk in de toekomst voort te zetten.