Categorie: Future Ready Workforce

Ellen Boonen

Directeur HRM bij 's Heeren Loo

Deborah Lefeber

HR-directeur NL bij Decathlon

Jelle Altena

HR-directeur EMEA Northwest bij Greif

Monique van Walt van Praag

Directeur Personeel & Bedrijfsvoering bij Reclassering Nederland

Ingrid Kanger

HR-directeur bij Gasunie

Erwin Rengers

Global Chief Human Resources Officer bij Hyva

Florien de Nijs

Chief HR Officer bij Exact

Michiel van Meer

Chief People Officer Aon Groep Nederland & ASC EMEA

Wat is de impact van Generative AI, digitalisering en de energietransitie op onze organisaties? Weten we nog voldoende personeel aan te trekken en te behouden?

Banen veranderen razendsnel als gevolg van technologische en maatschappelijke disrupties. Ook wordt het door de arbeidsmarktkrapte in bepaalde sectoren steeds lastiger om personeel te vinden met de juiste kennis, skills en mindset. Dit dwingt organisaties om vooruit te kijken en na te denken over hoe zij hun workforce zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op deze snel veranderende arbeidsmarkt. Daarom is “Future Ready Workforce” een belangrijk onderwerp waar KPMG veel aandacht aan besteedt.

Onder een Future Ready Workforce verstaan we werknemers die wendbaar zijn en inspelen op de uitdagingen van morgen door zichzelf continu te blijven ontwikkelen en die technologie en innovatie omarmen. Organisaties kunnen hierop inspelen door uit te gaan van een skills-based benadering. We lichten die thema’s hieronder toe:

  • Continu leren en ontwikkelen: Reskilling en upskilling is belangrijker dan ooit. Geavanceerde leerprogramma’s en het leren ‘in the flow of work’ bieden medewerkers de kans om hun vaardigheden continu aan te scherpen en nieuwe competenties te verwerven die nodig zijn om toekomstige uitdagingen aan te gaan.
  • Technologie en innovatie: Het omarmen van technologische vooruitgang en innovatie biedt kansen om medewerkers effectiever en efficiënter te laten werken en daardoor meer waarde te laten toevoegen aan de dienstverlening van organisaties.
  • Skills-based organisatie: We zien in toenemende mate dat organisaties meer uitgaan van skillsgericht denken in plaats van functiegericht denken. Bij een skillsgerichte benadering wordt er in de basis gekeken naar het werk dat gedaan moet worden en de skills die dit vraagt. Deze omslag in denken maakt dat er meer gekeken wordt naar de inhoud van werk en wat mensen kunnen en willen, en minder naar wat er in het functieprofiel van een medewerker staat omschreven.

Deze categorieprijs wordt mede mogelijk gemaakt door KPMG